Thursday , 13 December 2018
New

Chuỗi sự kiện Ải Tam Quốc 26.01- 01.02

- Lượt xem: 326

Chuỗi sự kiện hấp dẫn nhất cuối tháng 1, tham gia Chuỗi sự kiện Ải Tam Quốc 26.01- 01.02 để nhận ưu đãi x2, cùng nhiều phần quà giá trị lớn từ Ải Tam Quốc.

Soạn tin:  TG 578547 gửi 6086

Tải trực tiếp: Download (link tự nhận diện dòng máy)

 

1. X2 Uy Danh
Thời gian: Từ 00h00, 31/01/2015 đến 23h59, 01/02/2015.
Đối tượng: Áp dụng cho tất cả người chơi.
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi các Tướng Quân tấn công kẻ thù địch quốc thì Uy Danh sẽ được nhân đôi.
Điều kiện: Tấn công kẻ thù địch quốc.
2. X4 trưng thu bạc
Thời gian: Từ 00h00, 28/01/2015 đến 23h59,  29/01/2015.
Đối tượng: Áp dụng cho tất cả người chơi.
Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi người chơi trưng thu Bạc sẽ được X4.
Điều kiện: Trưng thu sẽ được X4. Hệ thống tự động trao.
3. Thu thập chiến công_ Rạng danh anh hùng
Thời gian: Từ 00h00, 28/01/2015 đến 23h59, 29/01/2015.
Đối tượng:  Áp dụng cho tất cả người chơi.
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi chỉ cần hạ phó bản bất kì sẽ nhận được X2 Chiến Công.
Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành phó bản bất kì trong thời gian sự kiện.
4. Nhân đôi niềm vui hoạt động
Thời gian: Từ 00h00, 27/01/2015 đến 23h59, 28/01/2015.
Đối tượng: Áp dụng cho tất cả người chơi.
Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Tướng Quân chỉ cần hoàn thành các hoạt động ở nút ” Sự Kiện” (nằm ở góc phải trên của màn hình game)–> chọn “Hoạt Động” thì phần thưởng sẽ được nhân đôi.
5. Nhân đôi niềm vui online
Thời gian: Từ 00h00, 27/01/2015 đến 23h59, 28/01/2015.
Đối tượng: Áp dụng cho tất cả người chơi.
Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, tất cả phần thưởng online sẽ được nhân đôi.
Cách thức nhận thưởng: 
- Nhận ở rương phần thưởng góc phải của game.
- Hệ thống tự trao.
6. X2 rớt trang bị
Thời gian: Từ 00h00,  28/01/2015 đến  23h59, 29/01/2015.
Đối tượng: Áp dụng cho tất cả người chơi.
Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, tất cả binh lính phó bản mang trang bị sẽ có x2 tỉ lệ rớt đồ.
Điều kiện: Hạ binh lính có mang trang bị trong phó bản.
7. X3 tỉ lệ tìm đố tím
Thời gian: Từ 00h00, 29/01/2015 đến 23h59, 31/01/2015.
Đối tượng: Áp dụng cho tất cả người chơi.
Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi sẽ nhận được x3 tỉ lệ tìm đồ tím trong túi và tiệm.
Điều kiện: Tìm trang bị trong túi hoặc tiệm.
8. Giảm 20% Cường hóa
Thời gian: Từ 00h00, 30/01/2015 đến 23:59, 01/02/2015.
Đối tượng: Áp dụng cho tất cả người chơi.
Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện,bạc để cường hóa trang bị giảm 20%
Điều kiện: Cường hóa trang bị.
9. Chinh chiến thiên hạ
Thời gian: Từ 00h00, 29/01/2015 đến 23h59, 01/02/2015.
Đối tượng: Áp dụng cho tất cả người chơi.
Điều kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi chinh phạt thành công 70 người chơi địch quốc sẽ nhận phần thưởng Hán Triều.
Phần thưởng: Túi quà Hán Triều: 500 Vạn Bạc + 10 Vạn Chiến Công + 10 Vạn Lương + 10 Quân Lệnh + 100 Thủy Tinh Tím + 100 Thủy Tinh Cam + 1 Ngọc Thủ Cấp 7.
 
10. X3 lĩnh hộ võ tướng
Thời gian: Từ 00h00, 30/01/2015 đến 23h59, 01/02/2015.
Đối tượng: Áp dụng cho tất cả người chơi.
Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, tỉ lệ thành công của mọi võ tướng khi lĩnh ngộ sẽ được nhân 3.
Điều kiện: Tiến hành lĩnh ngộ tướng
11. Niềm vui mỗi ngày
Thời gian: Mỗi ngày
Đối tượng: Áp dụng cho tất cả người chơi.
Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện. Người chơi nạp từ 20.000 VNĐ trong ngày sẽ nhận được Túi Quà.
Lưu ý: Mỗi ngày chỉ nhận được 1 lần.
Phần thưởng: Túi Quà : 50 Vàng + 100 Vạn Bạc + 30 Quân Lệnh.
Điều kiện: Nạp thẻ đạt mốc quy định. Hệ thống tự động trao thưởng.
12. Đại chiến Xích Bích 
Thời gian: Từ 00h00, 29/01/2015 đến 23h59, 01/02/2015.
Đối tượng: Áp dụng cho tất cả người chơi.
Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, tại phó bản Đại Chiến Xích Bích, người chơi tiêu diệt Trương Liêu 40 lần. Thành công sẽ nhận được túi quà Xích Bích.
Lưu ý: Quá thời gian sự kiện người chơi sẽ không thể nhận.
Điều kiện và cách thức nhận thưởng: Tiêu diệt Trương Liêu 40 lần.
Người chơi tự nhận phần thưởng bằng cách: Hoàn thành nhiệm vụ –> Sự Kiện –> Đại Chiến Xích Bích –> Nhận thưởng.
Phần thưởng sự kiện: Túi quà xích bích: 500 Vạn Bạc + 30 ngàn Chiến Công + 200 Thủy Tinh Tím + 1 Ngọc Công Level 6 + Sách Độn Giáp ( Binh thư level 80 Cam ).
13. Giờ vàng cuối tuần
Thời gian:Từ 09h00, 31/01/2015 đến 23h59, 01/02/2015.
Đối tượng: Áp dụng cho tất cả người chơi.
Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện:
+ Nạp đủ 500 Vàng trong ngày sẽ nhận được thêm 200 Vàng – Mỗi ngày chỉ nhận được 1 lần.
+ Nạp đủ 1000 Vàng trong ngày sẽ nhận được thêm 400 Vàng – Mỗi ngày chỉ nhận được 1 lần.
+ Nạp đủ 5000 Vàng trong ngày sẽ nhận được thêm 2500 Vàng – Mỗi ngày chỉ nhận được 1 lần.
Ví Dụ : Trong ngày người chơi có tổng nạp 6000 Vàng thì sẽ nhận thêm 3100 Vàng (200 + 400 + 2500), nếu tổng nạp 2000 Vàng thì chỉ nhận thêm 600 Vàng (200 + 400).
Điều kiện nhận thưởng: Nạp thẻ đạt mốc quy định và Hệ thống tự động trao thưởng.
14. Nạp tiền tặng tướng
Thời gian:Từ 00h00, 27/01/2015 đến 23h59, 29/01/2015.
Đối tượng: Tất cả người chơi.
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi chỉ cần Tích Lũy Vàng đạt các mốc sau sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 Tướng  từ hệ thống:
+ Tích lũy 1.000 Vàng sẽ nhận 1 Tướng Vàng ngẫu nhiêndo hệ thống trao.
+ Tích lũy 5.000 Vàng sẽ nhận được1 Tướng Tím ngẫu nhiên do hệ thống trao.
Đặc biệt:
Khi kết thúc sự kiện, người chơi nào tích lũy đủ mốc sau sẽ được nhận thêm phần thưởng hấp dẫn:
+ Tổng tích lũy đủ 6.000 Vàng sẽ nhận thêm 10 Vạn Chiến Công + 6.000 Thủy Tinh Tím + 4.000 Thủy Tinh Cam.
+ Tổng tích lũy đủ 10.000 Vàng sẽ nhận thêm 1 Giáp Cam cấp 84 : Quy Long Khải + 1 Bộ Ngọc Cấp 8.
+ Tổng tích lũy đủ 20.000 Vàng sẽ nhận thêm 1 Vũ Khí Cam cấp 100 :  Trân Châu Kiếm + 1 Bộ Ngọc Cấp 9.
Lưu ý: Nếu Người chơi không nhận được Tướng hoặc nhận Tướng trùng với Tướng đã có thì sẽ được chọn 1 Tướng Tím bất kỳ của Quốc Gia đối địch để sử dụng.
Lưu ý: 
+ Người chơi chỉ có thể nhận Tướng VàngTím 1 lần duy nhất trong suốt sự kiện.
+ Người chơi không nhận được Tướng, vui lòng báo lại qua thư GM
+ Hệ thống sẽ tự động trao Tướng Vàng và Tím sau khi người chơi đạt điều kiện.
+ Phần thưởng đặc biệt chỉ nhận 1 lần tính theo mốc nạp cao nhất, không tính cộng dồn và được trao sau 3 ngày làm việc.
Trân trọng!

 

Không hayTạm đượcĐượcHayTuyệt vời (No Ratings Yet)
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>