Friday , 24 May 2019
New

Update LMHT 4.21 mới nhiều tính năng thú vị

- Lượt xem: 744

LMHT 4.21 là phiên bản liên minh mới nhất. Phiên bản này có gì đăc biệt? Update ngay LMHT 4.21 để khám phá nhiều tính năng thú vị.

Những chỉnh sửa nhỏ sau cùng trên máy chủ thử nghiệm PBE trước khi chính thức ra mắt phiên bản 4.21.

Hình nền động khi đăng nhập của Rek’Sai

Cũng như các tướng mới ra mắt gần đây, Rek’Sai cũng có hình nền động khi đăng nhập. Vậy là phiên bản LMHT 4.21 này chúng ta có đến 2 hình nền động khi đăng nhập, một của Orianna Mùa Đông Kì Diệu và một của Rek’Sai.

Cập nhật trang phục Thresh Huyết Nguyệt và Elise Huyết Nguyệt

Hai trang phục này có một chút chỉnh sửa về mặt màu sắc trước khi chính thức ra mắt:

Thresh Huyết Nguyệt

Điểm tin Liên Minh ngày 07/12: Phiên bản 4.21 đã gần kề!

Điểm tin Liên Minh ngày 07/12: Phiên bản 4.21 đã gần kề!

Điểm tin Liên Minh ngày 07/12: Phiên bản 4.21 đã gần kề!

Điểm tin Liên Minh ngày 07/12: Phiên bản 4.21 đã gần kề!

Điểm tin Liên Minh ngày 07/12: Phiên bản 4.21 đã gần kề!

Điểm tin Liên Minh ngày 07/12: Phiên bản 4.21 đã gần kề!

Điểm tin Liên Minh ngày 07/12: Phiên bản 4.21 đã gần kề!

Điểm tin Liên Minh ngày 07/12: Phiên bản 4.21 đã gần kề!

Điểm tin Liên Minh ngày 07/12: Phiên bản 4.21 đã gần kề!

Điểm tin Liên Minh ngày 07/12: Phiên bản 4.21 đã gần kề!

Elise Huyết Nguyệt

Điểm tin Liên Minh ngày 07/12: Phiên bản 4.21 đã gần kề!

Điểm tin Liên Minh ngày 07/12: Phiên bản 4.21 đã gần kề!

Điểm tin Liên Minh ngày 07/12: Phiên bản 4.21 đã gần kề!

Điểm tin Liên Minh ngày 07/12: Phiên bản 4.21 đã gần kề!

Không có nhiều khác biệt trong lần chỉnh sửa này ngoại trừ vài chi tiết nhỏ

Điểm tin Liên Minh ngày 07/12: Phiên bản 4.21 đã gần kề!

Điểm tin Liên Minh ngày 07/12: Phiên bản 4.21 đã gần kề!

Điểm tin Liên Minh ngày 07/12: Phiên bản 4.21 đã gần kề!

Điểm tin Liên Minh ngày 07/12: Phiên bản 4.21 đã gần kề!

Điểm tin Liên Minh ngày 07/12: Phiên bản 4.21 đã gần kề!

Điểm tin Liên Minh ngày 07/12: Phiên bản 4.21 đã gần kề!

Điểm tin Liên Minh ngày 07/12: Phiên bản 4.21 đã gần kề!

Điểm tin Liên Minh ngày 07/12: Phiên bản 4.21 đã gần kề!

Điểm tin Liên Minh ngày 07/12: Phiên bản 4.21 đã gần kề!

Điểm tin Liên Minh ngày 07/12: Phiên bản 4.21 đã gần kề!

Điểm tin Liên Minh ngày 07/12: Phiên bản 4.21 đã gần kề!

Điểm tin Liên Minh ngày 07/12: Phiên bản 4.21 đã gần kề!

Điểm tin Liên Minh ngày 07/12: Phiên bản 4.21 đã gần kề!

Điểm tin Liên Minh ngày 07/12: Phiên bản 4.21 đã gần kề!

Điểm tin Liên Minh ngày 07/12: Phiên bản 4.21 đã gần kề!

Điểm tin Liên Minh ngày 07/12: Phiên bản 4.21 đã gần kề!

Điểm tin Liên Minh ngày 07/12: Phiên bản 4.21 đã gần kề!

Chỉnh sửa cân bằng

Rek’Sai

  • Kẻ Săn Mồi (Q ở dạng độn thổ) thời gian làm hiện hình tăng từ 2 giây lên 2.5 giây

Điểm tin Liên Minh ngày 07/12: Phiên bản 4.21 đã gần kề!

Phù Phép: Đồ Tể

  • Cập nhật thông tin: Sát thương trên đòn đánh giờ được nêu rõ giảm từ 40 sát thương xuống 25 sát thương

Phù Phép: Chiến Binh

  • Chỉnh sửa các thông số về giống như phiên bản 4.20 [tức là lại tăng 10 xuyên giáp chứ không còn tăng thêm 10% sát thương vật lý vào tướng địch]

Zz’Rot Portal (Cổng Hư Không)

  • Tạm thời loại bỏ khỏi trò chơi
[Chỉ là tạm thời loại bỏ để chỉnh sửa, có thể sẽ quay trở lại trong tương lai]
Phép bổ trợ Trừng Phạt
  • Phần thông tin quay trở lại giống phiên bản 4.20, không còn đề cập đến việc cộng dồn 2 điểm Trừng Phạt

Điểm tin Liên Minh ngày 07/12: Phiên bản 4.21 đã gần kề!

Không hayTạm đượcĐượcHayTuyệt vời (No Ratings Yet)
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>