Thursday , 21 March 2019
New

Sự kiện Vượt Ải Thiên Đình cùng goPet

- Lượt xem: 894

Chinh phục thử thách mới, đánh boss diệt quái, đua top và nhận quà hot cùng goPet. Tham gia ngay sự kiện Vượt Ải Thiên Đình hấp dẫn nhất tuần này.

Sự kiện Vượt Ải Thiên Đình cùng goPet

Thời gian diễn ra sự kiện Vượt Ải Thiên Đình

Từ 16h ngày 9/10 đến 23h ngày 18/10.

Nội dung sự kiện Vượt Ải Thiên Đình

Trong thời gian diễn ra sự kiện, người tai gopet chơi đã trùng sinh khi đăng kí vượt ải, đánh quái và boss trong ải, sẽ đượcc điểm tích lũy, và các phần thưởng ngẫu nhiên khác. Điểm này, dùng để xếp hạng tích lũy cá nhân và xếp hạng bang hội.
Lưu ý: 
Điểm tích lũy chỉnh tính khi tham gia vượt ải Thiên Đình tại mốc thời gian từ 12h – 15h và 21h – 23h mỗi ngày trong thời gian sự kiện.
Bảng xếp hạng tích lũy (cá nhân và bang hội) của sự kiện trước sẽ được xóa trước 21h tối ngày 9.10.2015
Trong quá trình diễn ra sự kiện, nếu huấn luyện viên nào thoát bang và phát sinh lỗi không nhận được phần thưởng sau khi sự kiện kết thúc thì BQT gopet sẽ không giải quyết.
Trong quá trình diễn ra sự kiện, nếu có phát sinh gì thì BQT có quyền dừng sự kiện ngay lập tức.
Quyết định cuối cùng thuộc về BQT.
Phần thưởng cho top 10 bang hội
Các thành viên đủ tiêu chuẩn nhận giải trong top 10 bang,sẽ đc nhận phần thưởng sau
- bang hạng 1 : 1500 huyết ngọc
Đặc biệt : các thành viên có thể nhận giải trong bang, mỗi người sẽ nhận thêm 1 bộ thời trang C2 Xuất Trần Kinh Hoàng (Nam) (30 ngày), C2 Xuất Trần Kinh Hoàng (Nữ) (30 ngày)
- bang hạng 2 : 1400 huyết ngọc
- bang hạng 3 : 1300 huyết ngọc
- bang hạng 4 : 1200 huyết ngọc
- bang hạng 5 : 1100 huyết ngọc
- bang hạng 6 : 1000 huyết ngọc
- bang hạng 7 : 900 huyết ngọc
- bang hạng 8 : 800 huyết ngọc
- bang hạng 9 : 700 huyết ngọc
- bang hạng 10 : 600 huyết ngọc
 
XẾP HẠNG CÁ NHÂN
Hạng 1
- 35 Mảnh pet Hắc ám Kỳ lân
- 35 Mảnh pet Hắc Ám Kỳ Lân ảo ảnh
- 35 Mảnh pet Hỏa Kỳ Lân
- 1500 lông phượng hoàng
- 50 mẫu cánh vàng
- 50 mẫu cánh bạc
- 10 Mảnh Hỏa Kì Lân Cự Phủ
- 10 Mảnh Hỏa Kì Lân Phản Chấn Thuẫn
- 10 Mảnh Hỏa Kì Lân Định Thân Thủ
- 3 thẻ xăm hỏa kì lân truyền thuyết
- 10b Mực xăm Hỏa Kỳ Lân
- 2000 huyết ngọc
- 5 Mực xăm Hỏa Kỳ Lân sử thi
- 1 C7 Sồ Phượng Linh Vũ (Nam) (30 ngày)
- 1 C7 Sồ Phượng Linh Vũ (Nữ) (30 ngày)
- 10 mảnh cánh HKL cấp 2 (giảm tấn công)
- 10 mảnh cánh HKL cấp 3 (giảm phòng thủ)
- 10 mảnh cánh HKL cấp 4 (định thân)
- 10 mảnh cánh HKL cấp 5 (phản đòn)
- 10 mảnh cánh HKL cấp 6 (hút mana)
Hạng 2
- 30 Mảnh pet Hắc ám Kỳ lân
- 30 Mảnh pet Hắc Ám Kỳ Lân ảo ảnh
- 30 Mảnh pet Hỏa Kỳ Lân
- 1400 lông phượng hoàng
- 45 mẫu cánh vàng
- 45 mẫu cánh bạc
- 9 Mảnh Hỏa Kì Lân Cự Phủ
- 9 Mảnh Hỏa Kì Lân Phản Chấn Thuẫn
- 9 Mảnh Hỏa Kì Lân Định Thân Thủ
- 1900 huyết ngọc
- 2 thẻ xăm hỏa kì lân truyền thuyết
- 1 thẻ xăm hỏa kì lân huyền thoại
- 9b Mực xăm Hỏa Kỳ Lân
- 4 Mực xăm Hỏa Kỳ Lân sử thi
- 1 C6 Hỗn Thiên Trấn Nguyên (Nam) (30 ngày)
- 1 C6 Hỗn Thiên Trấn Nguyên (Nữ) (30 ngày)
- 9 mảnh cánh HKL cấp 2 (giảm tấn công)
- 9 mảnh cánh HKL cấp 3 (giảm phòng thủ)
- 9 mảnh cánh HKL cấp 4 (định thân)
- 9 mảnh cánh HKL cấp 5 (phản đòn)
- 9 mảnh cánh HKL cấp 6 (hút mana)
Hạng 3
- 25 Mảnh pet Hắc ám Kỳ lân
- 25 Mảnh pet Hắc Ám Kỳ Lân ảo ảnh
- 25 Mảnh pet Hỏa Kỳ Lân
- 1300 lông phượng hoàng
- 40 mẫu cánh vàng
- 40 mẫu cánh bạc
- 8 Mảnh Hỏa Kì Lân Cự Phủ
- 8 Mảnh Hỏa Kì Lân Phản Chấn Thuẫn
- 8 Mảnh Hỏa Kì Lân Định Thân Thủ
- 1800 huyết ngọc
- 1 thẻ xăm hỏa kì lân truyền thuyết
- 2 thẻ xăm hỏa kì lân huyền thoại
- 8b Mực xăm Hỏa Kỳ Lân
- 1 C5 Ngự Không Phùng Hư (Nam) (30 ngày)
- 1 C5 Ngự Không Phùng Hư (Nữ) (30 ngày)
- 8 mảnh cánh HKL cấp 2 (giảm tấn công)
- 8 mảnh cánh HKL cấp 3 (giảm phòng thủ)
- 8 mảnh cánh HKL cấp 4 (định thân)
- 8 mảnh cánh HKL cấp 5 (phản đòn)
- 8 mảnh cánh HKL cấp 6 (hút mana)
Hạng 4-5-6
- 20 Mảnh pet Hắc ám Kỳ lân
- 20 Mảnh pet Hắc Ám Kỳ Lân ảo ảnh
- 20 Mảnh pet Hỏa Kỳ Lân
- 1200 lông phượng hoàng
- 35 mẫu cánh vàng
- 35 mẫu cánh bạc
- 7 Mảnh Hỏa Kì Lân Cự Phủ
- 7 Mảnh Hỏa Kì Lân Phản Chấn Thuẫn
- 7 Mảnh Hỏa Kì Lân Định Thân Thủ
- 1700 huyết ngọc
- 3 thẻ xăm hỏa kì lân huyền thoại
- 7b xăm hỏa kì lân
- 1- C4 Kinh Thế Độc Vũ (Nam) (30 ngày)
- 1- C4 Kinh Thế Độc Vũ (Nữ) (30 ngày)
- 7 mảnh cánh HKL cấp 2 (giảm tấn công)
- 7 mảnh cánh HKL cấp 3 (giảm phòng thủ)
- 7 mảnh cánh HKL cấp 4 (định thân)
- 7 mảnh cánh HKL cấp 5 (phản đòn)
- 7 mảnh cánh HKL cấp 6 (hút mana)
Hạng 7-8-9-10
- 15 Mảnh pet Hắc ám Kỳ lân
- 15 Mảnh pet Hắc Ám Kỳ Lân ảo ảnh
- 15 Mảnh pet Hỏa Kỳ Lân
- 1100 lông phượng hoàng
- 30 mẫu cánh vàng
- 30 mẫu cánh bạc
- 6 Mảnh Hỏa Kì Lân Cự Phủ
- 6 Mảnh Hỏa Kì Lân Phản Chấn Thuẫn
- 6 Mảnh Hỏa Kì Lân Định Thân Thủ
- 1600 huyết ngọc
- 2 thẻ xăm hỏa kì lân huyền thoại
- 1 thẻ xăm hỏa kì lân cực hiếm
- 6b xăm hỏa kì lân
- 1 C3 Lăng Tuyệt Vụ Ảnh (Nam) (30 ngày)
- 1 C3 Lăng Tuyệt Vụ Ảnh (Nữ) (30 ngày)
- 6 mảnh cánh HKL cấp 2 (giảm tấn công)
- 6 mảnh cánh HKL cấp 3 (giảm phòng thủ)
- 6 mảnh cánh HKL cấp 4 (định thân)
- 6 mảnh cánh HKL cấp 5 (phản đòn)
- 6 mảnh cánh HKL cấp 6 (hút mana)
Hạng 11-20
- 12 Mảnh pet Hắc ám Kỳ lân
- 12 Mảnh pet Hắc Ám Kỳ Lân ảo ảnh
- 12 Mảnh pet Hỏa Kỳ Lân
- 1000 lông phượng hoàng
- 25 mẫu cánh vàng
- 25 mẫu cánh bạc
- 5 Mảnh Hỏa Kì Lân Cự Phủ
- 5 Mảnh Hỏa Kì Lân Phản Chấn Thuẫn
- 5 Mảnh Hỏa Kì Lân Định Thân Thủ
- 1 thẻ xăm hỏa kì lân huyền thoại
- 2 thẻ xăm hỏa kì lân cực hiếm
- 5b xăm hỏa kì lân
- 1400 huyết ngọc
- 5 mảnh cánh HKL cấp 2 (giảm tấn công)
- 5 mảnh cánh HKL cấp 3 (giảm phòng thủ)
- 5 mảnh cánh HKL cấp 4 (định thân)
- 5 mảnh cánh HKL cấp 5 (phản đòn)
- 5 mảnh cánh HKL cấp 6 (hút mana)
Hạng 21-50
- 10 Mảnh pet Hắc ám Kỳ lân
- 10 Mảnh pet Hắc Ám Kỳ Lân ảo ảnh
- 10 Mảnh pet Hỏa Kỳ Lân
- 900 lông phượng hoàng
- 20 mẫu cánh vàng
- 20 mẫu cánh bạc
- 4 Mảnh Hỏa Kì Lân Cự Phủ
- 4 Mảnh Hỏa Kì Lân Phản Chấn Thuẫn
- 4 Mảnh Hỏa Kì Lân Định Thân Thủ
- 3 thẻ xăm hỏa kì lân cực hiếm
- 4b xăm hỏa kì lân
- 1200 huyết ngọc
- 4 mảnh cánh HKL cấp 2 (giảm tấn công)
- 4 mảnh cánh HKL cấp 3 (giảm phòng thủ)
- 4 mảnh cánh HKL cấp 4 (định thân)
- 4 mảnh cánh HKL cấp 5 (phản đòn)
- 4 mảnh cánh HKL cấp 6 (hút mana)
Hạng 51-100
- 8 Mảnh pet Hắc ám Kỳ lân
- 8 Mảnh pet Hắc Ám Kỳ Lân ảo ảnh
- 8 Mảnh pet Hỏa Kỳ Lân
- 800 lông phượng hoàng
- 18 mẫu cánh vàng
- 18 mẫu cánh bạc
- 3 Mảnh Hỏa Kì Lân Cự Phủ
- 3 Mảnh Hỏa Kì Lân Phản Chấn Thuẫn
- 3 Mảnh Hỏa Kì Lân Định Thân Thủ
- 2 thẻ xăm hỏa kì lân cực hiếm
- 3b xăm hỏa kì lân
- 1000 huyết ngọc
- 3 mảnh cánh HKL cấp 2 (giảm tấn công)
- 3 mảnh cánh HKL cấp 3 (giảm phòng thủ)
- 3 mảnh cánh HKL cấp 4 (định thân)
- 3 mảnh cánh HKL cấp 5 (phản đòn)
- 3 mảnh cánh HKL cấp 6 (hút mana)
Hạng 101-200
- 5 Mảnh pet Hắc ám Kỳ lân
- 5 Mảnh pet Hắc Ám Kỳ Lân ảo ảnh
- 5 Mảnh pet Hỏa Kỳ Lân
- 700 lông phượng hoàng
- 15 mẫu cánh vàng
- 15 mẫu cánh bạc
- 2 Mảnh Hỏa Kì Lân Cự Phủ
- 2 Mảnh Hỏa Kì Lân Phản Chấn Thuẫn
- 2 Mảnh Hỏa Kì Lân Định Thân Thủ
- 1 thẻ xăm hỏa kì lân cực hiếm
- 2b xăm hỏa kì lân
- 500 huyết ngọc
- 2 mảnh cánh HKL cấp 2 (giảm tấn công)
- 2 mảnh cánh HKL cấp 3 (giảm phòng thủ)
- 2 mảnh cánh HKL cấp 4 (định thân)
- 2 mảnh cánh HKL cấp 5 (phản đòn)
- 2 mảnh cánh HKL cấp 6 (hút mana)

BQT Gopet thân chào!

 

Không hayTạm đượcĐượcHayTuyệt vời (No Ratings Yet)
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>